[Live] Tường thuật sự kiện ra mắt Apple iPhone mới

Loading...
Làm mới

Tải về video này

» video/mp4 (hd720/server) 578.24MB
» video/webm (medium/server) 497.95MB
» video/mp4 (medium/server) 393.15MB
» video/3gpp (small/server) 201.16MB
» video/3gpp (small/server) 69.89MB