Chính sách

- Tất cả dữ liệu của VietTube được tự động cập nhật bởi sử dụng dịch vụ YouTube Data API từ Google. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào trên website của chúng tôi.
- VietTube không upload hay sở hữu bất kỳ video nào trên website này mà do người dùng YouTube upload và sở hữu nên chúng tôi cũng không có trách nhiệm pháp lý với video đó.
- Nếu bạn muốn khiếu nại một video bất kỳ thì hãy khiếu nại với YouTube, người upload và sở hữu video đó trên YouTube sẽ chịu trách nhiệm.
- Nếu bạn không muốn video đó xuất hiện trên website của chúng tôi nữa, bạn vui lòng liên hệ chủ sở hữu video đó trên YouTube để xóa bỏ video đó khỏi YouTube thì đồng nghĩa với việc video đó cũng sẽ không còn tồn tại trên website của chúng tôi nữa.
- Mọi thắc mắc, khiếu nại, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.